Hem: Tema: Offentliga utredningar: Betänkanden Sören Öman medverkat till:
SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

Sören Öman var med och skrev betänkandet såsom heltidsarbetande expert.

Senast uppdaterad 2017-04-01 av Sören Öman