: :

Sören Öman avslutar utredning om leveransplikt för elektroniskt publicerat material

Sören Öman avslutar utredning om leveransplikt för elektroniskt publicerat material i samband med att han överlämnar sitt utredningsbetänkande. Han fortsätter dock att som konsult för Utbildningsdepartementet arbeta med lagrådsremiss och proposition med anledning av betänkandet.

Dela :