: :

Sören Öman slutar som expert i 1992 års arbetsrättskommitté

Efter ett regeringsskifte hade kommittén lagts ned. Det bakgrundsmaterial som sekretariatet utarbetat fick dock ges ut i ett betänkande. Efter nedläggningen arbetade Sören Öman ett tag med att färdigställa det betänkandet. Parallellt anlitade regeringen honom för ett nytt utredningsuppdrag som sekreterare i en utredning om s.k. arbetsföretag.

Dela :