Hem: Nyheter:

Ny upplaga av Anställningsskyddspraxis kommer snart

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Korrektur av sjunde upplagan av Sören Ömans bok Anställningsskyddspraxis har precis lämnats. Boken kommer ut från trycket i september 2014 men kan förhandsbeställas redan nu. Boken omfattar fler rättsfall än någonsin, 1 867 avgöranden från Arbetsdomstolen och 241 avgöranden från andra instanser. Omslaget kommer att bli vackert gult.

Boken är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a. Arbetsdomstolen själv uppfattar och uttrycker vad som gäller. Ambitionen är att alla rättsfall som är relevanta för en viss fråga ska redovisas. En utförlig innehållsförteckning och ett fullständigt rättsfallsregister gör att man lätt kan hitta i boken.

Boken vänder sig till jurister, förhandlare och ombudsmän som snabbt vill få en överblick av rättsläget så som Arbetsdomstolen beskrivit det och av alla rättsfall som finns om en viss fråga. Den är också till nytta för personalchefer och andra som i arbetslivet behöver kunskap om arbetsrätten eller argument vid förhandlingar.

» Intervju med Sören Öman i Dagens Juridik om boken

» Jure Bokhandel

» Finns också som talbok (över 40 timmars härligt lyssnande)

_________

» Sjunde upplagan har nu kommit ut

Dela :
Exit mobile version