: :

Den kollektiva arbetsrätten förklarad av Sören Öman

I sommar kommer en helt ny lärobok om den kollektiva arbetsrätten ut på Iustus Förlag. Den är skriven av Sören Öman, Kent Källström, pensionerad arbetsrättsprofessor, och Jonas Malmberg, liksom Sören Öman ordförande i Arbetsdomstolen. Boken blir på drygt 150 lättsmälta sidor och heter helt enkelt ”Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok”. Den passar för studenter och andra som vill sätta sig in i hur det fungerar med kollektiva förhandlingar, stridsåtgärder, föreningsrätt, arbetstagarinflytande, rättegång och skiljeförfarande i arbetstvister m.m.

Boken behandlar den del av arbetsrätten som rör relationen mellan arbetsmarknadens parter (arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar). Den kollektiva arbetsrätten kan till stor del ses som ett system av procedurer och förhandlingar för att hantera konflikter om villkoren i arbetslivet mellan arbetstagare och arbetsgivare och deras organisationer. Man kan skilja mellan tre olika typer av konflikter.

En typ av konflikt är intressetvister om vilka anställningsvillkor som ska gälla för framtiden. Sådana konflikter hanteras genom avtalsförhandlingar, medling, stridsåtgärder och kollektivavtal.

En annan konflikt rör hur arbetsgivaren utövar sin företags- och arbetsledningsrätt. Sådana konflikter hanteras genom medbestämmandeförhandlingar och andra former av arbetstagarinflytande.

En tredje typ av konflikt är rättstvister som hanteras genom tvisteförhandlingar och rättegång vid domstol eller skiljeförfarande.

Boken redovisar huvuddragen i den rättsliga regleringen och förklarar den i ljuset av dess historiska kontext och förhållandena på arbetsmarknaden.

Boken har nu kommit ut:
» Information om boken

» Beställ boken (Jure Bokhandel)

Dela :