: : : : :

Arbetsdomstolens domarPer Lindblom På Wikipedia

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Per Lindblom
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2010–2012 ( 20 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Per Lindblom har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
65 ledamöter ♀ 30 ♂ 35
57 parter
52 ombud ♀ 21 ♂ 31

Per Lindblom har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 10 st. ), Carina Gunnarsson ( 8 st. ), Karin Renman ( 1 st. ) och Michaël Koch ( 1 st. ) varit ordförande

Per Lindblom
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.2010–2012
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande1 st.(som tillfällig ersättare)
Juristledamot2 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 100,0% ( 3 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Solna tingsrätt

Underinstans : Solna tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2012-04-25, för 6 år 1 mån 23 dgr sedan )

Per Lindblom har dömt refererade avgöranden med :
8 ledamöter ♀ 5 ♂ 3
2 sekreterare ♀ 0 ♂ 2
6 parter
10 ombud ♀ 3 ♂ 7

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2009-08-312012-03-182 år 6 mån 17 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år 6 månader och 17 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 33,3% av alla refererade avgöranden med Per Lindblom sedan 1993 ), den 25 april 2012.
Titel för Per Lindblom som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i två avgöranden.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Per Lindblom som vice ordförande sedan 1993 ( 1 st. )

2012 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 30 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har efter ett meningsutbyte med en företrädare för arbetsgivaren sagt upp sig från sin anställning. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen inte har skett under sådana omständigheter att den ska jämställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Arbetstagaren har under den närmast påföljande arbetsdagen förklarat att hon ville återta uppsägningen. Arbetsgivaren godtog inte detta, vilket har ansetts liktydigt med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Uppsägningen har förklarats ogiltig. I målet uppkommer frågor även om dels rätten att ändra talan i högre rätt, dels om arbetsgivarens rätt att göra avräkning från arbetstagarens lön under tvistetiden.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 30

Lagrum : 4 §, 12 §, 13 §, 14 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 13 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : AB Stockmos Fruktindustrier & M.A.

Ombud : Lars Hartzell & Ola Lo Olsson & Per Arnstedt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Per Lindblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Kerstin G Andersson, Claes Frankhammar, Gun Tidestav, Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :