: : : : :

Arbetsdomstolens domarEva Lärfars Persson

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Juristledamot | Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Eva Lärfars Persson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2014–2017 ( 12 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Eva Lärfars Persson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
47 ledamöter ♀ 21 ♂ 26
29 parter
29 ombud ♀ 20 ♂ 9

Eva Lärfars Persson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 5 st. ), Jonas Malmberg ( 5 st. ) och Karin Renman ( 2 st. ) varit ordförande

Eva Lärfars Persson
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.2014–2016
FunktionAntal avgöranden
Vice ordförande1 st.(som tillfällig ersättare)
Juristledamot1 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Eskilstuna tingsrätt

Underinstans : Eskilstuna tingsrätt

Eva Lärfars Persson har dömt refererade avgöranden med :
8 ledamöter ♀ 3 ♂ 5
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
4 parter
4 ombud ♀ 0 ♂ 4

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2013-11-042017-05-313 år 6 mån 28 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 6 månader och 28 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i ett avgörande ( 50,0% av alla refererade avgöranden med Eva Lärfars Persson sedan 1993 ), den 1 oktober 2014.
Har dessutom, sedan 1993, varit juristledamot i Arbetsdomstolen i ett avgörande.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Eva Lärfars Persson som vice ordförande sedan 1993 ( 1 st. )

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 64 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdrag enbart som skyddsombud. Fråga om kollektivavtalsparterna har särreglerat frågan om grundutbildning i arbetsmiljöfrågor för arbetstagare och fackliga förtroendemän med enbart skyddsombudsuppdrag med följd att en av förbundet anordnad utbildning därför inte omfattas av förtroendemannalagens bestämmelser om rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 64

Lagrum : 6 kap. 16 § arbetsmiljölagen (1977:1160) | 2 §, 6 § och 7 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Erik Danhard & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Eva Lärfars Persson (tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Claes Frankhammar, Marcel Carlstedt (skiljaktig) och Matts Jutterström (skiljaktig).
Rättssekreterare : Fredrik Öberg

Dela :