: :

Utstationeringskommittén får tilläggsdirektiv

Regeringen har i dag gett Utstationeringskommittén (A 2012:03) ett tilläggsuppdrag. Kommittén ska föreslå hur direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt i de delar som rör förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och entreprenörsansvar. Utstationeringskommittén får förlängt uppdrag och ska lämna sin redovisning av uppdraget senast den 28 februari 2015.

Sören Öman är huvudsekreterare i den parlamentariskt sammansatta Utstationeringskommittén, som utvärderar lex Laval – dvs. de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) med anledning av Lavaldomen. Uppdraget gäller den situationen att ett utländskt företag utstationerar sina arbetstagare för arbete i Sverige och avser bl.a. vilka villkor som ska gälla för arbetstagarna när de arbetar här.

» Mera information om Utstationeringskommittén och dess sammansättning och uppdrag

» Länk till EU:s s.k. tillämpningsdirektiv

Dela :