Hem: Nyheter:

Utstationeringskommittén får ny ordförande och tilläggsdirektiv

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03), bland annat i syfte att stärka kollektivavtalens ställning vid utstationering. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har även utsett Marie Granlund, riksdagsledamot för S, som ny ordförande i Utstationeringskommittén. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 31 maj 2015.

Utstationeringskommittén har som uppgift att se över reglerna kring utstationering på svensk arbetsmarknad i syfte att säkerställa ett grundläggande skydd för utstationerade arbetstagare. Utstationeringskommittén ges nu ett utvidgat uppdrag att överväga vilka lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer, samt utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Kommitténs uppdrag begränsas på så sätt att kommittén inte längre ska lämna förslag enligt ett tidigare tilläggsdirektivet (dir. 2014:82) från juni 2014. Förslag ska således inte lämnas om genomförande av det s.k. tillämpningsdirektivet. Kommittén ska inte heller lämna förslag i de delar av det ursprungliga uppdraget som avser förutsebarheten av tillämpliga arbets- och anställningsvillkor vid utstationering (dir. 2012:92).

På en pressträff berättade Ylva Johansson att det också blir andra stora förändringar bland kommitténs ledamöter. Alla som hittills slutat som ledamöter – Elisabeth Svantesson och Ylva Johansson – har blivit arbetsmarknadsminister. Vi får se hur det går för dem som kommer att sluta nu.

Sören Öman är huvudsekreterare i den parlamentariskt sammansatta Utstationeringskommittén, som utvärderar lex Laval – dvs. de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) med anledning av Lavaldomen. Uppdraget gäller den situationen att ett utländskt företag utstationerar sina arbetstagare för arbete i Sverige och avser bl.a. vilka villkor som ska gälla för arbetstagarna när de arbetar här.

» Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet om den nya ordföranden och de nya tilläggsdirektiven

» Nya ordföranden Marie Granlund på riksdagens hemsida

» Mera information om Utstationeringskommittén och dess sammansättning och uppdrag

Utstationeringskommittén har nu avlämnat sitt betänkande:
» Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Dela :
Exit mobile version