Hem: Nyheter:

Utstationeringskommittén får förlängd utredningstid

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Utstationeringskommittén, som ser över lex Laval om utstationering av utländsk arbetskraft i Sverige, skulle ha redovisat sitt uppdrag i maj, men har fått förlängd utredningstid till den 30 september 2015.

Det beslutade regeringen den 21 maj 2015 genom tilläggsdirektiv (dir. 2015:57). Kommittén, som började sitt arbete i slutet av 2012, har tidigare fått två tilläggsdirektiv (dir. 2014:82 och dir. 2014:149) och delvis ny sammansättning efter valet hösten 2014.

» Tilläggsdirektiven om förlängningen av utredningstiden

» Läs mera om Utstationeringskommittén

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Utstationeringskommittén har nu avlämnat sitt betänkande:
» Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Sören Öman är huvudsekreterare i den parlamentariskt sammansatta Utstationeringskommittén, som utvärderar lex Laval – dvs. de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) med anledning av Lavaldomen. Uppdraget gäller den situationen att ett utländskt företag utstationerar sina arbetstagare för arbete i Sverige och avser bl.a. vilka villkor som ska gälla för arbetstagarna när de arbetar här.

Dela :
Exit mobile version