Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 2022

( 1 offentlig utredning med Sören Öman hittills, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2022 ( 19 st. hittills )

Arbetsrättslig litteratur 2022 ( 2 st. hittills )

Anette Broberg och Anna Sundin, Anställda – Praktisk handbok för arbetsgivare, tjugofjärde upplagan 2022

Förlag : Björn Lundén information, Näsviken.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1997, 3:e uppl. 1998, 4:e uppl. 1999, 5:e uppl. 200, 6:e uppl. 2001, 7:e uppl. 2002, 8:e uppl. 2003, 9:e uppl. 2004, 10.e uppl. 2005, 11:e uppl. 2006, 12:e uppl. 2007, 13:e uppl. 2008, 14:e uppl. 2009, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2011, 17:e uppl. 2013, 18:e uppl. 2014, 19:e uppl. 2016, 20:e uppl. 2017, 21:a uppl. 2018, 22:a uppl. 2019, 23:e uppl. 2020.
1:a uppl. av Björn Lundén och Lotta Bylin. 2–7 uppl. av Björn Lundén och Lotta Dahlin. 8–15 uppl. av Björn Lundén och Anette Broberg. 16–18 uppl. av Jens Nyholm och Anna Sundin. Från och med 19:e uppl. av Anette Broberg och Anna Sundin.

Niklas Selberg och Erik Sjödin, 2020-talets modernisering av anställningstryggheten: Gränserna mellan politik och kollektiva förhandlingar förskjuts och partsöverenskommelser blir lag i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2022 s. 69–83

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

2022 ( 1 st. hittills )

Anställningar hos Europeiska åklagarmyndigheten ( 2022 )

Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt ]

Departement : Justitiedepartementet ( Ju 2022:A )

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Utredare

Sören Öman biträder Justitiedepartementet och har i uppdrag att utreda vissa arbetsrättsliga frågor angående de europeiska delegerade åklagarna som ska arbeta för den Europeiska åklagarmyndigheten i Sverige. Han ska även utreda hur det kan säkerställas att tillgången till social trygghet, pension och försäkringsskydd bibehålls för dessa åklagare.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022.

Dela :