: :

Uppdaterad PUL-kommentar kommer snart

Sören Öman och medförfattaren Hans-Olof Lindblom har precis lämnat manus till en uppdaterad version av kommentaren till personuppgiftslagen på internet. Den publiceras snart av Zeteo / Norstedts Juridik. Det har kommit en hel del ny praxis sedan förra uppdateringen.

Kommentaren till personuppgiftslagen på internet uppdateras årligen. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011.

Den uppdaterade versionen har nu publicerats i Zeteo:
» Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

» Zeteo
» Temasidor om personuppgiftsskydd

Hänvisas det ofta till PUL-kommentaren?

Ja, det gör det.

» Prejudikat med hänvisningar

» Refererade JO-beslut med hänvisningar

» Refererade JK-beslut med hänvisningar

» Propositioner med hänvisningar

» Utredningsbetänkanden med hänvisningar

» Utskottsbetänkanden med hänvisningar

Dela :