Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Tillämpad lagstiftning:

Arbetsdomstolens domarLagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Förarbeten till lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd och ändringar i lagen

Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2006:416
Rubrik: Lag (2006:416) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1960
Rubrik: Lag (2010:1960) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:685
Rubrik: Lag (2015:685) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
Omfattning: upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 2 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2015 nr 67 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande mot en arbetstagare. Arbetsgivaren är inte medlem i någon arbetsgivarorganisation men har slutit ett så kallat hängavtal med en arbetstagarorganisation i vilken arbetstagaren är medlem. Arbetstagaren sysselsätts i arbete som avses med det kollektivavtalet. Målet har såsom tvistigt hänskjutits till rättegång i tingsrätt. Tingsrätten har på yrkande av arbetsgivaren överlämnat målet till Arbetsdomstolen. Fråga om det varit rätt av tingsrätten att överlämna målet till Arbetsdomstolen.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 67

Lagrum : 2 kap. 1 §, 2 § och 5 § samt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning | 1 § och 2 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : T.K. & wickdesigns Kommanditbolag i konkurs

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman och Pontus Woxner. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 54 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan kronofogdemyndigheten enligt reglerna därom överlämnat målet till tingsrätt, överlämnade tingsrätten på begäran av kronofogdemyndigheten målet till arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen finner dels att arbetsdomstolen inte är behörig att pröva målet i föreliggande skick, dels att tingsrätten inte haft stöd i vare sig lagstiftningen om handläggning av mål om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister eller arbetstvistlagen för att överlämna målet till arbetsdomstolen. Allmänna uttalanden om handläggningen av mål om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 54

Lagrum : 2 kap. 1 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 2 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd | 5 § och 61 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : M.S-E. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Lennart Aspegren och Thore Ziethén. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :