: : : : :

Arbetsdomstolens domarHandelsregisterlagen (1974:157)

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Förarbeten till handelsregisterlagen (1974:157) och ändringar i lagen

Handelsregisterlag (1974:157)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1974:4 med förslag till ny firmalag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:56
Ändring, SFS 1976:128
Rubrik: Lag (1976:128) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1975:104 med förslag till ny bokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:15, rskr 1975/76:205
Ändring, SFS 1977:707
Rubrik: Lag (1977:707) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 17–19 §§
Ändring, SFS 1987:697
Rubrik: Lag (1987:697) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1991:302
Rubrik: Lag (1991:302) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1448
Rubrik: Lag (1992:1448) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:761
Rubrik: Lag (1993:761) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992:93:137, bet. 1992/93:LU43, rskr. 1992/93:328
Ändring, SFS 1994:1225
Rubrik: Lag (1994:1225) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 § i 1993:761, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1993/94:9 om stiftelser (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1995:33
Rubrik: Lag (1995:33) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:794
Rubrik: Lag (1995:794) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:770
Rubrik: Lag (1996:770) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1996‑09‑01
Förarbeten: bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1998:308
Rubrik: Lag (1998:308) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:866
Rubrik: Lag (2003:866) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 4, 7, 17 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:239
Rubrik: Lag (2004:239) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 1, 13 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:690
Rubrik: Lag (2006:690) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:865
Rubrik: Lag (2006:865) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:136
Rubrik: Lag (2007:136) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007‑05‑01
Ändring, SFS 2008:92
Rubrik: Lag (2008:92) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 9, 16, 17, 18, 19, 21 §§; nya 15 a, 23 §§
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2013:429
Rubrik: Lag (2013:429) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: upph. 23 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2016:198
Rubrik: Lag (2016:198) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1658
Rubrik: Lag (2018:1658) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om handelsregisterlagen (1974:157) sedan 1993 ( 1 st. )

2016 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2016 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade tidsbegränsade anställningar (behovsanställningar). Även fråga om arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal. Arbetsdomstolen har funnit att organisationernas talerätt enligt 4 kap. 5 § arbetstvistlagen inte omfattar tvister som enligt 1 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen handläggs gemensamt med en arbetstvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 22

Lagrum : 6 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område | 4 § handelsregisterlagen (1974:157) | 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 5 § och 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 kap. 17 § och 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag | 4 §, 6 c § och 21 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : H.P. & PeHo Handelsbolag & S.S. & Svenska Målareförbundet & T.H.

Ombud : Erik Boberg & Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Charlott Richardson, Ken Johnsson, Ella Niia (f.d. förbundsordföranden i Hotell- och restaurangfacket; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :