: : :

Sök hela webben :
semester

» Föredrag av Sören Öman
( 7 st. kommande & 511 st. hållna sedan 2004, med 6 707 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2020-01-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida )

2020-02-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2020-02-13 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2020-03-04 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Sök via Googles hemsida efter semester

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman