Hem: Teman: Sökning:

Sök hela webben :
Pontus Bromander

» Föredrag av Sören Öman
( 3 st. kommande & 538 st. hållna sedan 2004, med 7 280 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2022-10-05 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2022-10-07 Det nya anställ­nings­skyddet ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2022-11-24 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

Sök via Googles hemsida efter Pontus Bromander

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman