: : :

Sök hela webben :
Marie Lifvendahl

» Föredrag av Sören Öman
( 8 st. kommande & 509 st. hållna sedan 2004, med 6 665 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2019-11-14 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2019-12-04 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2020-01-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida )

2020-02-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

Sök via Googles hemsida efter Marie Lifvendahl

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman