Hem: Teman: Sökning: Sök Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAvancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden

( sedan 1993 )

Urval :

Part : ”soren-oman” finns inte!
OCH
Underinstans : Nacka tingsrätt ( 10 st. )
OCH
Måltyp : Överklagat ( 373 st. )

Hittade 10 refererade avgöranden ( listas nedan )

» Gör en ny avancerad sökning

Gå tillbaka

2016 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 44 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett beslut av tingsrätt som överklagats särskilt.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 44

Lagrum : 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 18 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Apollo Travel Group AB & K.M.

Ombud : Anders Unnebäck & Jens Tillqvist & Jonas Lindskog & Stefan Flemström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

2010 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2010 nr 53 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som arbetat som säljare av finansiella tjänster hade i sitt anställningsavtal en konkurrensklausul. Fråga bl.a. om arbetstagaren brutit mot konkurrensklausulen och om klausulen kan anses oskälig enligt 38 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 53

Lagrum : 36 § och 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Finanshuset 2002 Aktiebolag i konkurs & I.N.

Ombud : Hans-Christian Löth & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Inga Jerkeman, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Gösta Rehnstam, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

2008 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2008 nr 31 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En person som arbetade som försäljningschef på konsultbasis skulle vid uppdragsavtalets upphörande ha rätt att påbörja en anställning i enlighet med ett separat anställningsavtal som träffats mellan parterna i samband med ingåendet av uppdragsavtalet. Fråga huruvida uppdrags- och anställningsavtalet vid viss tidpunkt bringats att upphöra på arbetstagarens initiativ.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 31

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.L. & Generic Mobile Systems Sweden Aktiebolag

Ombud : Lars Wiking & Per Widman & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Gunnar Göthberg, Anders Hagman, Maria Hansson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

2007 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2007 nr 6 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har en arbetsgivare invänt att talan är preskriberad. Arbetstagaren har åberopat två brev och ett telefaxmeddelande som vid olika tidpunkter kommit arbetsgivaren tillhanda. Fråga om de båda breven var för sig eller tillsammans kan anses innebära att arbetstagaren har underrättat arbetsgivaren inom den frist som anges i 41 § första stycket anställningsskyddslagen. Även fråga om underrättelse genom telefaxmeddelandet har skett inom den i paragrafen angivna fristen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 6

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.S. & M.S. Store Aktiebolag

Ombud : Anders Samuelson & Ann-Charlotte Nordenström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Folke K. Larsson, Ari Kirvesniemi (direktören i Vårdföretagarna; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge Karlström

Dela :

2003 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2003 nr 84 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Det har ansetts utrett att en arbetstagare som under sin anställningstid för egen räkning förvärvat aktiemajoriteten i ett med arbetsgivaren konkurrerande bolag har åsidosatt sin lojalitetsplikt enligt anställningsavtalet. Fråga om vilka skadeståndsbestämmelser som är tillämpliga i målet samt om beräkning av skadans storlek.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 84

Lagrum : 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.P. & M-Grossen papper & kontor Akteibolag

Ombud : Anders Karlström & Rickard Bergh

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

1999 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1999 nr 117 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om provisionsförsäljares rätt till efter anställningen förfallen provision.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 117

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : PK Produkter Aktiebolag & S.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Leif Haglund och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1998 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 149 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bindande avtal har träffats vid förlikningsförhandling.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 149

Lagrum : 1 § första och andra stycket samt 3 § andra stycket avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.A.P. & Stiftelsen Estniska Skolan i Stockholm

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Inga Britt Lagerlöf, Rolf Hugert, Eva Frunk Lind, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1996 ( 2 refererade avgöranden )

Prejudikat : AD 1996 nr 143 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En hotellanställd uppsökte efter arbetstidens slut en hotellgäst på dennas rum. Han förtärde i hotellgästens sällskap en betydande mängd vin och kvarstannade i rummet över natten. Hotellgästen framförde påföljande morgon klagomål över det inträffade till hotelledningen. – Arbetsdomstolen har funnit hotellföretaget vara berättigat att avskeda arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 143

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.A. & Saltsjöbadens Hotellaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Henrik Sahlin och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 37 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En person, som har arbetat i ett bolags rörelse, äger 49 procent av aktierna i bolaget. Fråga bl.a. om hon intagit en företagsledande eller därmed jämförlig ställning i den mening som avses i 1 § andra stycket första punkten anställningsskyddslagen, och om sådan övergång av företag till en ny arbetsgivare som åsyftas i 25 § andra stycket i den lagen har skett.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 37

Lagrum : 1 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : G.L. & Kuwait Petroleum Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Britt Bergendahl, Ulf Göran Liljebladh, Henrik Sahlin, Jan Sjölin och Sven-Olof Arbestål. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1994 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1994 nr 99 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en bussförare. Påståenden om bristande yrkesskicklighet, misskötsamhet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 99

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 19 § första stycket rättshjälpslagen (1972:429)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.V. & Storstockholms Lokaltrafik Buss Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göran Karlsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

» Gör en ny avancerad sökning

Laddar…

Senast uppdaterad 2020-04-26 av Sören Öman