Hem: Teman: Sökning: Sök Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAvancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden

( sedan 1993 )

Urval :

Part : ”carina-gunnarsson” finns inte!
OCH
Underinstans : Ångermanlands tingsrätt ( 2 st. )
OCH
Måltyp : Överklagat ( 373 st. )

Hittade 2 refererade avgöranden ( listas nedan )

» Gör en ny avancerad sökning

Gå tillbaka

2009 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2009 nr 14 meddelad Enhällig
Överklagat ( överlämnat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 14

Lagrum : 1 kap. 1 § och 2 kap. 7 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.B. & P.W.H.

Ombud : Magnus Näsholm

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Cathrine Lilja Hansson (referent) och Lars Johan Eklund. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Wik

Dela :

2005 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2005 nr 43 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Samhall har sagt upp en arbetstagare av personliga skäl. Fråga om ogiltigförklaring av uppsägningen m.m. och anställningsskyddslagens tillämplighet på anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 43

Lagrum : 1 §, 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P-A.W. & Samhall Midland Aktiebolag

Ombud : Mia Fransson & Per Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Berndt Molin, Björn Müntzing, Håkan Torngren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

» Gör en ny avancerad sökning

Laddar…

Senast uppdaterad 2020-04-26 av Sören Öman