Hem: Teman: Sökning: Sök Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAvancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden

( sedan 1993 )

Urval :

Sökord : Tillräckliga kvalifikationer ( 45 st. )
OCH
Arbetsmarknadssektor : Statliga sektorn ( 196 st. )

Hittade 4 refererade avgöranden ( listas nedan )

» Gör en ny avancerad sökning

Gå tillbaka

2016 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 15 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En högskola har sagt upp två lektorer i sociologi på grund av arbetsbrist. Samtidigt har det vid högskolan funnits två lediga lektorat i ämnet omvårdnad/vårdvetenskap. Fråga om arbetstagarna har haft tillräckliga kvalifikationer för de lediga befattningarna.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 15

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100)

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) & Staten genom Blekinge Tekniska högskola

Ombud : Brita Hybbinette & Carl Durling & Carl Falck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Charlott Richardson, Helena Linde, Carina Lindberg och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

2013 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2013 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett universitet sade upp en vid universitetet anställd forskare i freds- och konfliktforskning på grund av arbetsbrist. Fråga om forskaren har haft tillräckliga kvalifikationer för anställning som universitetslektor i statsvetenskap. Även fråga om 7 § andra stycket anställningsskyddslagen har en annan betydelse på statens område än på arbetsmarknaden i övrigt.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) & Staten genom Stockholms universitet

Ombud : Carl Durling & Carl Falck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Bengt Huldt, Staffan Löwenborg, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

1999 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1999 nr 24 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arkitekt vid en statlig myndighet har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. I målet uppkommer frågan om arkitekten kan anses ha haft tillräckliga kvalifikationer för arbete som handläggare av EU-stöd och därför borde ha omplacerats till en sådan befattning. Målet gäller även frågan om arbetsgivaren har åsidosatt turordningsbestämmelserna i 3 § TurA-S genom att säga upp arkitekten men inte en antikvarie med kortare anställningstid och som i likhet med arkitekten sysslade med kulturmiljövård.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 24

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom ArkitektFörbundet & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Siv Kimbré (skiljaktig), Bengt Huldt, Ola Bengtson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Anna-Greta Johansson (skiljaktig).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1996 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1996 nr 54 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning beträffande två handläggare vid Arbetsgivarverket. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 54

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Akademikerförbundet SSR & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Maj Johansson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Valter Carlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

» Gör en ny avancerad sökning

Laddar…

Senast uppdaterad 2020-04-26 av Sören Öman