: : : :

Arbetsdomstolens domarAvancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden

( sedan 1993 )

Urval :

Sören Öman var : Sekreterare ( 30 st. )
OCH
Ordförande : Hans Tocklin ( 10 st. )

Hittade 5 refererade avgöranden ( listas nedan )

» Gör en ny avancerad sökning

Gå tillbaka

1990 ( 4 refererade avgöranden )

Prejudikat : AD 1990 nr 36 [ Ej refererad ]

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : K.M. & Limedic Aktiebolag

Vågskål

Målet gällde skadestånd m m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 23 mars 1989, DT 199

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Carl Erik Vos och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 31

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : I.H.R. & Olofströms kommun genom Statens arbetsgivarverk & SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation)

Vågskål

Sammanfattning :

En adjunkt vid grundskolan i Olofströms kommun har den 4 juni 1987 sagts upp pga bristande tjänstgöringsunderlag fr.o.m. höstterminen 1987 (arbetsbrist) med sista anställningsdag den 20 oktober 1987. Adjunkten har sedan under medverkan av två länsskolnämnder erhållit en annan anställning som lärare i Enköpings kommun fr.o.m. den 20 augusti 1987, då höstterminen började i den kommunen, varvid anställningen i Olofströms kommun upphörde enligt gällande tjänsteföreningsbestämmelser. I Olofströms kommun började höstterminen redan den 17 augusti 1987. Fråga om adjunkten har rätt till lön från Olofströms kommun för tiden den 17–19 augusti 1987 trots att hon inte inställt sig till tjänstgöring där under den tiden.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Mats Holmgren (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Bo Hansson, Åke Wänman och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 18

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Älvsborgs Nyheter Aktiebolag & Handelstjänstemannaförbundet & Tidningarnas Arbetsgivareförening

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en annonskonsulent vid ett mindre tidningsföretag på grund av samarbetssvårigheter m.m. Arbetstagarsidan invänder bl.a. att annonskonsulenten har blivit trakasserad och provocerad av arbetsledningen och att uppsägningen har utgjort en föreningsrättskränkning. Dessutom fråga om brott mot kvittningslagen.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Håkan Lavén, Sven-Hugo Ryman, Carl Erik Vos, Hans Horn af Rantzien, Göte Larsson och Torkel Westling. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

1989 ( 1 refererat avgörande )

» Gör en ny avancerad sökning

Laddar…

Senast uppdaterad 2018-04-30 av Sören Öman