Hem: Tema: Offentliga utredningar: Betänkanden Sören Öman medverkat till:
Ds 2004:33 Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion

Sören Öman skrev betänkandet såsom ensamutredare.

Senast uppdaterad 2017-04-01 av Sören Öman