Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Heikki Halila

( 2 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Heikki Halila på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 184 verk )

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Heikki Halila ( 2 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Heikki Halila, Arbetsfredspliktens subjektiva dimension och olika slags organisationsstrukturer i FJFT 2005 s. 478–487

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Heikki Halila, Perspektiv på föreningsrätten i Norden i Ånd og rett – Festskrift til Birger Stuevold Lassen (red. Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup, Magnus Aarbakke, Eva Modvar och Lars G. Norheim), 1997, s. 407–414

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter