Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Författare till arbetsrättslig litteratur :
Håkan Torén

( 3 verk som författare )

Sök kontaktuppgifter till Håkan Torén på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

» Sök bland alla litteraturreferenser ( 4 183 st. )

» Sören Ömans bibliografi ( 183 verk )

» Allt med Håkan Torén ( på Sören Ömans hemsida )

Det kan ta ett litet tag att ladda sidan om det finns mycket material. Ha tålamod…

Referenser till arbetsrättslig litteratur med Håkan Torén ( 3 verk som författare )

Klicka på en referens för att kopiera den till urklipp.

Håkan Torén, Efterlängtad bok om konkurrensklausuler i Lag & Avtal 1993 nr 5 s. 29

Anmälan av :
Axel Adlercreutz & Boel Flodgren; Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse.

Håkan Torén, Kan arbetsrätten harmoniseras? – Genomgång av gällande bestämmelser av medinflytandekaraktär i den arbetsrättsliga lagstiftningen, 1985

Förlag : TCO, Stockholm.

Anteckningar :
En TCO-skrift.

Tore Sigeman, Hans Stark, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman (red. Tore Sigeman) [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. III ], 1979

Förlag : Publica, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2005 av Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter