Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Ordföranden i Arbetsdomstolen 2019

( 4 st. )

Ordföranden i Arbetsdomstolen

Det finns fyra ordinarie ordföranden, som förordnats av regeringen. Ordinarie vice ord­förande får döma som ord­förande och är alltså ersättare för ord­förande.

Samman­lagt fyra personer har dömt som ordförande i refererade avgöranden av Arbets­domstolen 2019.

Ordföranden som dömt i Arbetsdomstolen 2019 ( 4 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.


## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen

|

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordföranden som dömt ett visst år

Ordinarie ordföranden i Arbetsdomstolen 2019 ( 4 st. )

2019 har det funnits fyra ordinarie ordföranden i Arbets­domstolen. Ledamöterna har förordnanden på högst tre år, dock att ord­förandena sedan den 1 juli 2008 an­ställs med full­makt tills vidare. 2019 gick förordnandena ut och leda­möterna förordnades om eller ersattes.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie ordföranden.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.


## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Moln med ordföranden :

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman