: : : :

Ledamöter i Arbetsdomstolen 2019

( 82 förordnade och 41 som dömt 2019 hittills )

Ledamöter i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie ledamot utom de fyra ordförandena har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 63 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 41 personer har hittills dömt som ledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen 2019.

Förordnande Antal personer
Ordinarie ledamöter
25 st.
Förordnade ersättare för ledamot
47 st.
Tillfälliga ersättare för ledamot
3 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Ledamöter som dömt i refererade avgöranden 2019 hittills

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Ledamöter som dömt i Arbetsdomstolen 2019 hittills ( 41 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 40 rader trots att bara 41 personer dömt som ledamot i Arbetsdomstolen. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ledamöter som dömt ett visst år

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen 2019 ( 25 st. )

2019 har det hittills funnits 25 ordinarie ledamöter i Arbets­domstolen, fyra ord­föranden, fyra vice ord­föranden, tre tredje män, sju arbets­givar­ledamöter och sju arbets­tagar­ledamöter. Ledamöterna har förordnanden på högst tre år, dock att ord­förandena sedan den 1 juli 2008 an­ställs med full­makt tills vidare. 2019 gick förordnandena ut och leda­möterna förordnades om eller ersattes.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie ledamöter.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

* Har även varit förordnad ersättare ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Ersättare för ledamot i Arbetsdomstolen 2019

Förordnade ersättare för ledamot i Arbetsdomstolen 2019 ( 57 st. )

2019 har det hittills funnits 57 förordnade ersättare för ledamot i Arbets­domstolen, tio ersättare för vice ordförande, åtta ersättare för tredje man, 20 ersättare för arbets­givar­ledamot och 19 ersättare för arbets­tagar­ledamot. Ersättarna har, precis som ledamöterna, förordnanden på högst tre år. 2019 gick förordnandena ut och ersättarna förordnades om eller ersattes.

Av de 57 personer som varit förordnade som ersättare för ledamot sedan 1993 är det tio personer (17,5%) som inte dömt i något refererat av­görande sedan 1993, Antje Dedering, Claes Ennerberg, Daniela Eriksson, Madelene Engman Johansson, David Johnsson, Helene Magnusson, Lena Schaller, Ann Svedberg, Annelie Westman och Mats Åkerlind.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande förordnade ersättare för ledamot.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie ledamot ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa förordnade ersättare ett visst år

Tillfälliga ersättare för ledamot i Arbetsdomstolen 2019 ( 3 st. )

Tillfällig ersättare är en ledamot i Arbets­domstolen som inte förordnats av regeringen utan som hand­plockats av ord­föranden för att döma i ett visst mål. Det sker när man inte kan få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon av de många ersättare som regeringen förordnat.

2019 har det hittills funnits tre till­fälliga ersättare för ledamot i Arbets­domstolen, tre tillfälliga ersättare för arbetstagarledamot. Det har inte funnits någon till­fällig ersättare för vice ordförande, tredje man och arbetsgivarledamot 2019 hittills.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för antalet avgöranden för att se alla refererade avgöranden med personen som tillfällig ersättare sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie ledamot * Har även varit förordnad ersättare

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa tillfälliga ersättare ett visst år

Andel tillfällen då en tillfällig ersättare dömt i stället för en av regeringen förordnad ledamot eller ersättare per år sedan 1993

Andel 2019 : 7,4%

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Andel 2019 : 30,8%

Moln med ledamöter :

Agnes Günther Agneta Lindblom Hulthén Agne Werneskog Alf Eckerhall Alf Karlsson Anders Eka Anders Eklundh Anders Hagman Anders Hammarbäck Anders Sandgren Anders Tiderman Anette Bergene Ann-Marie Stenberg Carlsson Anna-Greta Johansson Anna-Karin Eklund Anna-Lena Hultgård Sancini Anna Flodin Anna Heinstedt Anna Middelman Anna Ryding Annette Carnhede Annica Hellström Annika Baude Annika Borg Annika Lundius Anu Rintala Ari Kirvesniemi Barbro Fischerström Barbro Palmerlund Bengt G. Nilsson Bengt Huldt Bengt Lantz Bengt Sandberg Berndt Molin Birgitta Brånedal-Sund Birgitta Isaksson Perez Birgitta Kihlberg Birgitta Laurent Birgitta Widén Björn Liljedorff Björn Lindell Björn Müntzing Björn Olsson Björn Qvarnström Björn Rosengren Björn Tibell Bo Almgren Bo Hallberg Bo Hansson Bo Hjern Bo Jangenäs Bo Rönngren Brita Swan Britt-Marie Häggström Britt Angleryd Britt Bergendahl Börje Grahn Börje Hårdefelt Carina Gunnarsson Carina Lindberg Carin Häckter Carl-E. Wallström Carl-Gustaf Hjort Carl Magnus Pontén Catharina Nordlander Cathrin Dalmo Cathrine Lilja Hansson Catrine Björkman Cecilia Tallkvist Charlotte Abrahamsson Charlotte Svanström Charlott Richardson Christer Måhl Christer Pettersson Christian Tydén Christian von Szalay Claes-Göran Sundberg Claes Frankhammar Curt Karlsson Dag Ekman Elisabet Aust Elisabeth Ankarcrona Elisabeth Bjar Elisabeth Holming Schiller Elisabeth Mohlkert Ella Niia Ellen Linder Erik Adolfsson Erika Thelning Erik Berglund Erik Lempert Erik Mosesson Erland Olauson Eva-Lena Danielsson Eva Frunk Lind Eva Lärfars Persson Eva Plogeus Ewa Edström Folke K. Larsson Gabriella Forssell Gerald Lindberg Gertrud Forkman Gudmund Toijer Gudrun Persson Härneskog Gunilla Boman Pellnäs Gunilla Kevdal Gunilla Runnquist Gunilla Svahn Lindström Gunilla Upmark Gunilla Åkerman Gun Lombach Gunnar A. Karlsson Gunnar Ericson Gunnar Göthberg Gun Tidestav Gustav Herrlin Göran Gräslund Göran Karlsson Göran Karlstedt Göran Söderlöf Göran Trogen Gösta Ihrfelt Gösta Rehnstam Göte Larsson Hannah Edström Hans-Åke Engdahl Hans Blyme Hans Forselius Hans Holmberg Hans Horn af Rantzien Hans Karlsson Hans Stark Hans Tocklin Hans Wahlström Harald Mårtensson Helena Larsson Helena Linde Henrik Sahlin Henry Sjöström Håkan Lundquist Håkan Löfgren Håkan Meijer Håkan Pettersson Håkan R:son Matz Håkan Torngren Ing-Marie Nilsson Inga Britt Lagerlöf Inga Jerkeman Inga Åkerlund Inge Janérus Ingemar Hamskär Ingemar Källberg Inger Andersson Inger Efraimsson Inger Mattsson Kasserud Inger Öhrn Karlsson Ingrid Lyberg Ingvar Jansson Ingvar Seregard Ingvar Åsen Irene Nilsson Carlsson Jan-Peter Duker Jan-Åke Porsgren Jan Bergman Jan Nordin Jan Sjölin Jarl Karlsson Joanna Román Johanna Hasselgren Johanna Torstensson Johnny Sköldvall Jon-Erik Eriksson Jonas Alberg Jonas Malmberg Jörgen Andersson Karina Hellrup Karin Ekenger Karin Hellmont Karin Isacsson Karin Renman Karl-Erik Svensson Karl-Ingvar Rundqvist Karl Olof Stenqvist Katarina Berglund Siegbahn Katarina Novák Ken Johnsson Kent Johansson Kerstin Brodowsky Kerstin G Andersson Kjell Eriksson Kjerstin Nordborg Klas Lohmander Kristina Andersson Kristine Skår Kurt Eriksson Lars-Erik Klason Lars-Erik Tour Lars Ahlvarsson