: : : :

Ledamöter i Arbetsdomstolen 2019

( 102 förordnade och 48 som dömt 2019 hittills )

Ledamöter i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie ledamot utom de fyra ordförandena har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 63 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 48 personer har hittills dömt som ledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen 2019.

Förordnande Antal personer
Ordinarie ledamöter
27 st.
Förordnade ersättare för ledamot
49 st.
Tillfälliga ersättare för ledamot
3 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Ledamöter som dömt i refererade avgöranden 2019 hittills

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Ledamöter som dömt i Arbetsdomstolen 2019 hittills ( 48 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 47 rader trots att bara 48 personer dömt som ledamot i Arbetsdomstolen. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ledamöter som dömt ett visst år

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen 2019 ( 29 st. )

2019 har det hittills funnits 30 ordinarie ledamöter i Arbets­domstolen, fyra ord­föranden, sex vice ord­föranden, tre tredje män, nio arbets­givar­ledamöter och åtta arbets­tagar­ledamöter. Det är dock bara 29 personer som förordnats, eftersom en person förordnats i olika funktioner eller två gånger i samma funktion. Ledamöterna har förordnanden på högst tre år, dock att ord­förandena sedan den 1 juli 2008 an­ställs med full­makt tills vidare. 2019 gick förordnandena ut och leda­möterna förordnades om eller ersattes.

Av de 29 personer som varit förordnade som ordinarie ledamot sedan 1993 är det två personer (6,9%) som inte dömt i något refererat av­görande sedan 1993, Madelene Engman Johansson och Stefan Lagervall.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie ledamöter.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

I tabellen nedan finns 30 rader trots att bara 29 personer varit förordnade som ledamot. Det beror på att en person – Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) – förordnats i olika funktioner eller två gånger i samma funktion och därför finns på två rader.

* Har även varit förordnad ersättare ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Ersättare för ledamot i Arbetsdomstolen 2019

Förordnade ersättare för ledamot i Arbetsdomstolen 2019 ( 73 st. )

2019 har det hittills funnits 73 förordnade ersättare för ledamot i Arbets­domstolen, tio ersättare för vice ordförande, nio ersättare för tredje man, 27 ersättare för arbets­givar­ledamot och 27 ersättare för arbets­tagar­ledamot. Ersättarna har, precis som ledamöterna, förordnanden på högst tre år. 2019 gick förordnandena ut och ersättarna förordnades om eller ersattes.

Av de 73 personer som varit förordnade som ersättare för ledamot sedan 1993 är det 24 personer (32,9%) som inte dömt i något refererat av­görande sedan 1993, Antje Dedering, Claes Ennerberg, Daniela Eriksson, Pontus Georgsson, Eva Glückman, Lars Hallenberg, Stefan Hult, Madelene Engman Johansson, David Johnsson, Stina Josefsson, Åsa Krook, Niclas Lindahl, Helene Magnusson, Maria Möller, Urban Pettersson, Lena Schaller, Per-Olov Strandberg, Kjell Svahn, Ann Svedberg, Jolan Wennberg, Annelie Westman, Per Widolf, Peter Winstén och Mats Åkerlind.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande förordnade ersättare för ledamot.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie ledamot ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa förordnade ersättare ett visst år

Tillfälliga ersättare för ledamot i Arbetsdomstolen 2019 ( 3 st. )

Tillfällig ersättare är en ledamot i Arbets­domstolen som inte förordnats av regeringen utan som hand­plockats av ord­föranden för att döma i ett visst mål. Det sker när man inte kan få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon av de många ersättare som regeringen förordnat.

2019 har det hittills funnits tre till­fälliga ersättare för ledamot i Arbets­domstolen, tre tillfälliga ersättare för arbetstagarledamot. Det har inte funnits någon till­fällig ersättare för vice ordförande, tredje man och arbetsgivarledamot 2019 hittills.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för antalet avgöranden för att se alla refererade avgöranden med personen som tillfällig ersättare sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie ledamot * Har även varit förordnad ersättare

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa tillfälliga ersättare ett visst år

Andel tillfällen då en tillfällig ersättare dömt i stället för en av regeringen förordnad ledamot eller ersättare per år sedan 1993

Andel 2019 : 4,3%

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Andel 2019 : 23,5%