: : : :

Arbetsdomstolens domarSökord som Arbetsdomstolen själv gett sina prejudikat

( 1 207 st. )

Sökord som Arbetsdomstolen själv gett sina prejudikat ( 1 207 st. )

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden om ämnet sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Moln med sökord :

29/29-principen Ackord Ackordsarbete Ackordslön Ackordstagare Ackordstagartillägg Ackordsunderlag Ackordsöverenskommelse Administration Advokat Advokatbyrå Advokatfirma Affärsmässigt Aktiebolag Aktiebolagslagen Aktieöverlåtelse Alkohol Alkoholberoende Alkoholism Alkoholmissbruk Alkoholsjukdom Alkoholtest Alkolås Alkoskåp Allmän försäkring Allmänna avtalsrättsliga principer Allmän rättsgrundsats Allmänt skadestånd Allmän visstidsanställning Allokemisk industri Allvarlig olägenhet Ammunition Andrahandsavtal Anläggningsavtalet Anmälan Anspänningstid Anställning Anställningen och dess upphörande (4–6 §§) Anställningsavtal Anställningsbevis Anställningsblockad Anställningsform Anställningsförhållande Anställnings ingående Anställningsintervju Anställningsmyndighet Anställningsperiod Anställningsrätt Anställningsskydd Anställningsskyddslagen Anställningsskyddslagens tillämplighet m m (1–3 §§) Anställningsstopp Anställningstid Anställningsvillkor Anvisning enligt socialtjänstlagen Arbetaravtal Arbete på annan arbetsplats (annan ort) Arbetsavtal Arbetsbefriad med lön Arbetsbetyg