Hem: Nyheter:

Sören Öman utreder informationsutbyte mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I går beslutade regeringen direktiv till en översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Sören Öman utsågs till särskild utredare.

Utredningsfrågorna gäller förbättrat informationsutbyte inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, bedriven av både offentliga och privata utförare, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls. Sören Öman har också ett allmänt uppdrag att lyfta lagstiftningsfrågor som han stöter på under utredningsarbetet så att regeringen får underlag för fortsatt utredningsarbete för att följa med i den digitala utvecklingen.

Huvuddelen av utredningsuppdraget ska redovisas senast den 17 januari 2021. Resten ska redovisas senast den 31 maj 2021.

» Socialdepartementets pressmeddelande om utredningen

Socialdepartementets film med socialministern Lena Hallengren och Sören Öman om utredningsuppdraget.

Sören Öman har tidigare som särskild utredare bland annat föreslagit hur lagstiftningen inom Socialdepartementets verksamhetsområde ska anpassas till dataskyddsförordningen. Han var också expert i utredningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och sakkunnig i patientdatautredningen som föreslog bland annat patientdatalagen (2008:355).
Dela :
Exit mobile version