Hem: Nyheter:

Sören Öman utreder dataskyddet på Socialdepartementets område

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

EU:s dataskyddsförordning, som börjar gälla i maj 2018, gör att alla så kallade särskilda registerförfattningar med bestämmelser om behandling av personuppgifter för att skydda den personliga integriteten behöver ses över. Sören Öman har nu fått regeringens uppdrag att som särskild utredare se över regleringen på Socialdepartementets område med ett stort antal författningar. Det är bråttom. Utredningen ska vara klar om ungefär ett år, den sista augusti 2017.

Sören Öman har tidigare som särskild utredare bland annat gjort en översyn av personuppgiftslagen. Han var också expert i utredningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och sakkunnig i patientdatautredningen som föreslog bland annat patientdatalagen (2008:355).

» Utredningsdirektiven (dir. 2016:52)

» Dataskyddsförordningen

Dela :
Exit mobile version