: :

Sören Öman avslutar utredning om Arbetsgivarverkets instruktion

Sören Öman avslutar utredning om Arbetsgivarverkets instruktion i samband med att han i tid överlämnar sitt betänkande.

Dela :