: :

Sören Öman slutar som rättssakkunning i Justitiedepartementet

Sören Öman hade fått ett intressant jobb som chefsjurist på Statens institutionsstyrelse. Han var först tjänstledig men efter ett år var han tvungen att säga upp sig per den 1 september 1998. Den 1 juli 2000 kom han tillbaka till Justitiedepartementet för att arbeta med det första svenska ordförandeskapet i EU, bl.a. som ordförande i en ministrerrådsarbetsgrupp om dataskydd.

Dela :