: :

Sören Öman slutar som konsult åt Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet

Sören Öman slutar som konsult åt Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet i samband med att utredningen överlämnar sitt betänkande Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44).

Dela :