Hem: Nyheter:

Sören Öman skriver i LAS-handbok

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Lars Åhnberg har sedan 1994 skrivit sju upplagor av LAS-Handboken. Nu kommer boken snart i en åttonde upplaga som Sören Öman ensam uppdaterat. Boken vänder sig i första hand till praktiker, såsom ombudsmän, förhandlare och HR-folk. I boken kommenteras anställningsskyddslagen paragraf för paragraf med vissa utvikningar. Boken bygger till stor del på korta referat av Arbetsdomstolens domar. Boken blir på knappt 600 sidor och kommer att säljas till ett förmånligt pris.

» Länk till LAS-Handboken, sjunde upplagan 2012

» Information om den nya upplagan som utkommer den 7 november 2017

Den som vill ha en koncis kommentar till anställningsskyddslagen riktad till praktiskt verksamma jurister bör fortfarande använda min bok Lagen om anställningsskydd – En kommentar, som uppdateras löpande hos Karnov på internet.

» Lagen om anställningsskydd – En kommentar, andra upplagan 2017

» Anställningsskyddslagen – En kommentar på internet

Sören Ömans medverkan i LAS-Handboken är ett led i hans strävan att sprida kännedom om Arbetsdomstolen och dess praxis. Sören Öman gav redan 1993 ut sin första sammanställning av Arbetsdomstolens praxis. Nu har hans omfattande bok Anställningsskyddspraxis kommit ut i åtta upplagor sedan 2002. Sören Öman har också skrivit fyra mindre tematiska böcker om Arbetsdomstolens praxis kring anställningsskyddet som säljs till förmånligt pris. Dessutom har Sören Öman hållit många föredrag om arbetsrätt och Arbetsdomstolens praxis samt skrivit många andra böcker och artiklar om arbetsrätt.

» Skrifter om arbetsrätt av Sören Öman

» Föredrag om arbetsrätt av Sören Öman

På Sören Ömans hemsida finns omfattande och ingående information om Arbetsdomstolens verksamhet. Alla refererade avgöranden sedan 1993 presenteras, sökbara i fritext och försedda med sökord, noteringar om vilken lagstiftning som berörs och vilka förarbeten och rättsfall som anförts. Alla förordnade ledamöter och sekreterare sedan 1929, med förordnandetider, listas. Det finns ingående information om hur respektive ledamot har dömt sedan 1993, med uppgifter om skiljaktiga meningar, vilka andra ledamöter ledamoten dömt med, vilka som varit skiljaktiga i förhållande till ledamoten osv. Dessutom finns omfattande annan statistik.

» Alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993

» Statistik om Arbetsdomstolen

» Alla förordnade ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929, med länkar till uppgifter om hur de dömt sedan 1993

» Alla förordnade sekreterare och notarier i Arbetsdomstolen sedan 1929

Dela :
Exit mobile version