Hem: Nyheter:

Sören Öman lämnar förslag till enklare informationsöverföring inom vård och omsorg

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I dag överlämnade Sören Öman ett utredningsbetänkande med lagförslag om enklare informationsöverföring inom vård och omsorg till socialministern Lena Hallengren. Enligt förslaget ska hälso- och sjukvården och socialtjänsten elektroniskt få dela information med varandra om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vidare föreslås bättre möjligheter till kvalitetsuppföljning inom vården och omsorgen med personuppgifter från flera olika myndigheter eller företag.

Sören Öman är särskild utredare i Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01) under Socialdepartementet. Utredningsbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) är på 876 sidor och överlämnades på distans. Utredningen fortsätter nu med övriga utredningsfrågor om bl.a. tillgången till information om vilken hälso- och sjukvårdspersonal som är legitimerad. Ett slutbetänkande ska lämnas senast den 31 maj 2021.

» Presentationsartikel om betänkandet på Altinget

Dela :
Exit mobile version