Hem: Nyheter:

Sören Öman lämnar förslag om trygghet för EU-åklagare i Sverige

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I dag överlämnade Sören Öman ett utredningsbetänkande med förslag om trygghet för EU-åklagare i Sverige till justitieministern Gunnar Strömmer.

Bakgrunden är att det pågår ett lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet för att möjliggöra en svensk anslutning till den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), som har behörighet att utreda och åtala brott mot EU:s finansiella intressen. Det kan till exempel handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott.

I april 2022 fick Sören Öman i uppdrag av Justitiedepartementet att göra en kompletterande utredning för att se över regelverket för social trygghet, vilket innebär socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt arbetslöshetsförsäkring, för de svenska åklagare som ska kunna arbeta som europeiska delegerade åklagare vid Eppo. Syftet med översynen var att utreda vissa arbetsrättsliga frågor för dessa åklagare och säkerställa deras rätt till social trygghet, pension och försäkringsskydd.

Jag lämnar ett antal bedömningar och förslag på författningsändringar:

Förslagen föreslås träda i kraft samtidigt som övriga författningsförslag lämnas med anledning av en svensk anslutning till Eppo.

Dela :
Exit mobile version