Hem: Nyheter:

Sören Öman kommer ut med två LAS-kommentarer

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Ungefär samtidigt kommer två olika kommentarer till anställningsskyddslagen ut. Sören Öman har uppdaterat LAS-handboken som Lars Åhnberg ursprungligen skrivit. Sören Ömans egen kommentar till lagen om anställningsskydd hos Karnov Group (Lexino) kommer ut i en andra upplaga.

LAS-handboken (589 sidor), som nu kommer i åttonde upplagan, vänder sig i första hand till praktiker såsom ombudsmän, förhandlare och HR-folk. I boken kommenteras anställningsskyddslagen paragraf för paragraf med vissa utvikningar. Boken bygger till stor del på korta referat av Arbetsdomstolens domar. LAS-handboken, som Sören Öman ensam uppdaterat, utkommer den 7 november 2017 på Åhnberg Förlag.

» LAS-handboken hos Jure Bokhandel

» Läs mera om Sören Ömans medverkan i LAS-handboken

Lagen om anställningsskydd – En kommentar (216 sidor) är en koncis traditionell kommentar till anställningsskyddslagen riktad till praktiskt verksamma jurister. Boken är inriktad på väsentligheter med lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för juristen att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns. Det finns bara få referat av Arbetsdomstolens domar, men desto fler hänvisningar; den som vill ha en i det närmaste fullständig redovisning av praxis kring anställningsskyddslagen med anknytande frågor om anställningsskyddet bör dock använda min bok Anställningsskydspraxis (åttonde upplagan 2016, Jure Förlag). Andra upplagan av kommentaren utkommer den 20 oktober 2017 på Karnov Group. Den första upplagan är från 2013. Kommentaren finns också på internet hos Karnov, där den uppdateras fortlöpande.

» Lagen om anställningsskydd – En kommentar hos Karnov Group

» Anställningsskyddslagen – En kommentar på internet

Dela :
Exit mobile version