Hem: Nyheter:

Sören Öman föreslår en ny registerlag

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Sören Öman har i dag till Socialdepartementet lämnat ett förslag till en registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Det är en myndighet som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv och därför behöver behandla många känsliga personuppgifter. Myndigheten har i dag inte någon registerförfattning.

Sören Öman har varit särskild utredare i Socialdataskyddsutredningen, som förutom förslaget till ny registerlag tidigare har överlämnat förslag, som nu genomförts, om hur registerförfattningarna på Socialdepartementets område ska anpassas till dataskyddsförordningen.

» Läs betänkandet med förslaget: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Dela :
Exit mobile version