: :

Sören Öman börjar som rättssakkunning i Justitiedepartementet

Sören Öman börjar som rättssakkunning i Justitiedepartementet med regeringens beredning av Datalagskommitténs betänkande med förslag till bl.a. det som blev personuppgiftslagen. Han hann skriva ett färdigt utkast till lagrådsremiss innan han fick ett jobb som chefsjurist på Statens institutionsstyrelse (SiS).

Rosenbad

Sören Öman arbetade i Rosenbad i Stockholm.
Dela :