Hem: Nyheter:

Sören Öman börjar som huvudsekreterare i Utstationeringskommittén

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Kommittén, som ska utvärdera lex Laval, dvs. de ändringar som gjordes i utstationeringslagen med anledning av Lavaldomen, ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2014.

Kommittén ska som nämnts utvärdera de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval, med anledning av Lavaldomen. För att utvärderingen ska vara möjlig att genomföra är det nödvändigt att först kartlägga hur utstationeringssituationen i Sverige ser ut. Kartläggningen ska bl.a. omfatta antalet utstationerade arbetstagare i Sverige per år, vilka länder arbetstagarna utstationeras ifrån och i vilka branscher utstationering vanligen sker.

Med kartläggningen som utgångspunkt ska kommittén:

» Kommittédirektiven
» Läs om kommittén

I Utstationeringskommittén arbetar:

Ledamöter:
Riksdagsledamoten Tomas Tobé (Riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson, entledigad 2013‑09‑19)
Riksdagsledamoten Johan Andersson
Riksdagsledamoten Anti Avsan
Fil. dr Berit Bengtsson
Riksdagsledamoten Katarina Brännström
Riksdagsledamoten Andreas Carlson
Riksdagsledamoten Ulf Holm
Ledamoten Frida Johansson Metso
Riksdagsledamoten Ylva Johansson
Riksdagsledamoten Maria Plass
Riksdagsledamoten Annika Qarlsson
Förbundsordföranden Janne Rudén
Riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström

Experter:
Professorn Carl Fredrik Bergström
Kanslirådet Sara Bratberg
Departementssekreteraren Johanna Evjen
Departementssekreteraren Sofie Lagerstedt
Ordföranden Jonas Malmberg
Chefsjuristen Anna Middelman
Departementssekreteraren Susanna Nordegran
Departementssekreteraren Olle Rosén, ersatt 2013‑09‑16 av departementssekreteraren Gustaf Löfgren
Departementssekreteraren Anna Strandbacke

Referensgrupp:
Chefsjuristen Samuel Engblom
Arbetsrättsjuristen Lars Gellner
Juristen Claes-Mikael Jonsson, ersatt 2013‑11‑19 av chefsjuristen Mattias Landgren
Arbetsrättsjuristen Tommy Larsson
Chefsjuristen Lena Maier Söderberg
Chefjuristen Lars Nordfors
Chefjuristen Karl Pfeifer

Sekretariat:
Huvudsekreterare: Sören Öman
Sekreterare: Linda Nordblom
Sekreterare/Utredare: Tomas Lindell

Dela :
Exit mobile version