: :

Sören Öman börjar som ersättare i Jämställdhetsnämnden

Han var bl.a. med och avgjorde ett av det fåtal ärenden som nämnden hade, ett ärende mellan Akademikerförbundet SSR och Emmaboda kommun (beslut den 6 maj 2008, dnr Ä 1–07). Det var det sista avgörandet innan nämnden lades ned den 31 december 2008.

Dela :