Hem: Nyheter:

Sören Öman börjar som ämnessakkunnig i Justitiedepartementet

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Rosenbad

Sören Öman fick chansen att hjälpa regeringen under det första svenska ordförandeskapet i EU, bl.a. som ordförande i en ministerrådsarbetsgrupp om dataskydd. Han fick samtidigt också ett hedrande eget utredningsuppdrag om yttrandefrihet för privatanställda.

Sören Öman blev kvar på Justitiedepartementet efter det svenska ordförandeskapet. Han hade då ansvar för bl.a. svenska och internationella frågor om integritetsskydd. Bland mycket annat granskade han alla de s.k. särskilda registerförfattningar som utarbetades vid den tiden. Han fick också ansvaret för att utarbeta lagrådsremiss och proposition om statsanställdas bisysslor.

Så småningom anlitade regeringen även Sören Öman som särskild utredare för en översyn av personuppgiftslagen.

Dessutom gjorde han på Finansdepartementets uppdrag en utredning om Arbetsgivarverkets instruktion.

Sören Öman arbetade under den här tiden åter i Rosenbad i Stockholm.

Dela :
Exit mobile version