Hem: Nyheter:

Sören Öman börjar med en översyn av Nobelstiftelsens stadgar

Översynen avsåg formerna för Nobelstiftelsens förvaltning, bl.a. kapitalförvaltningen. Översynen ledde så småningom till stadgeändringar.

Dela :