Hem: Nyheter:

Sören Öman avslutar översynen av Nobelstiftelsens stadgar

Översynen avslutades genom överlämnande av en promemoria med ändringsförslag som remissbehandlades och sedan efter medverkan av regeringen ledde till stadgeändringar.

Sören Öman fortsatte att som konsult lämna Nobelstiftelsen råd i olika frågor.

Dela :
Exit mobile version