: : : Processrätt:

Expertkommentar

( 3 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

» Gå direkt till listan med skrifter av Sören Öman

Skrifter av Sören Öman om expertkommentar ( 3 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Processrätt ]

Blendow Lexnova

Tillfälliga ersättare dömer mindre i Arbetsdomstolen” i Blendow Lexnova februari 2015

 Läs:» Tillfälliga ersättare dömer mindre i Arbetsdomstolen

» Blendow Lexnova

I februari månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om sammansättningen i Arbetsdomstolen på senare år. Kommentaren fokuserar särskilt på situationen när regeringsförordnade ledamöter i domstolen har förhinder och tillfälliga ersättare, valda av ordföranden i domstolen, får användas. Läs mer

Dela :

2014 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Processrätt ]

Blendow Lexnova

Nya rättsfall om personuppgiftsskydd” i Blendow Lexnova november 2014

 Läs:» Nya rättsfall om personuppgiftsskydd

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om tre aktuella fall som berör personuppgiftsskydd i olika former. Kommentaren behandlar ett fall där en tingsrätt publicerat så kallade uppropslistor på sin hemsida och ett mål där Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besvarat frågan om vilken överklagandeordning som gäller när en myndighet beslutar att inte lämna ut vissa handlingar med hänvisning till sekretess. Det tredje fallet gällde om PUL-sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan åberopas mot ett utländskt bolag. Läs mer

Dela :

2008 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Processrätt ]

Blendow Lexnova

Ökat juristinflytande i Arbetsdomstolen” i Blendow Lexnova april 2008

Läs :

» Blendow Lexnova

I mars månads Expertkommentar – Arbetsrätt behandlar Sören Öman, vice ordförande Arbetsdomstolen, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, två nya lagförslag som innebär att juristinflytandet i Arbetsdomstolen stärks.

– Det bör dock övervägas att även ge Arbetsdomstolen möjlighet att döma med tre juristdomare när det krävs på grund av Europakonventionen. Något som saknas i de framlagda förslagen, skriver Öman.

Dela :