: : : Övrigt:

Expertkommentar

( 5 skrifter av Sören Öman, listas nedan )

Skrifter av Sören Öman om expertkommentar ( 5 st. )

Sök/Filtrera skrifterna på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

E-plikten träder i full kraft” i Blendow Lexnova januari 2015

 Läs:» E-plikten träder i full kraft

» Blendow Lexnova

I januari månads expertkommentar i offentlig rätt redogör Sören Öman för den s.k. e-plikten, som från och med 1 januari 2015 träder i full kraft för alla publicister med unikt webbmaterial. Kommentaren behandlar bl.a. hur leveransen går till och vad som ska levereras – allt för att Kungl. biblioteket ska kunna dokumentera det digitala svenska kulturarvet. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

En ny kameraövervakningslag” i Blendow Lexnova april 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i offentlig rätt kommenterar Sören Öman förslaget till en ny kameraövervakningslag. Kommentaren behandlar bl.a. tillståndsprocessen, vilken övervakning som inte är tillståndspliktig samt förhållandet till personuppgiftlagen.

Dela :

2012 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Utvecklingen av personuppgiftsskyddet (Kameraövervakning & Behandling av personuppgifter om beslutsoförmögna)” i Blendow Lexnova september 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I september månads expertkommentar i offentlig rätt följer Sören Öman upp två ämnen som varit föremål för tidigare kommentarer, nämligen behandling av beslutoförmögnas personuppgifter samt kameraövervakning.

Jag har tidigare skrivit kommentarer om kameraövervakning och behandling av personuppgifter om beslutsoförmögna, t.ex. dementa. På dessa områden har det sedan dess hänt en del. I denna kommentar följer jag upp utvecklingen.

Dela :

2011 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Kameraövervakning i skolor” i Blendow Lexnova juni 2011

Läs :

» Blendow Lexnova

Sören Öman skriver om kameraövervakning på skolor.

Datainspektionen har nyligen i en rad ärenden ansett att kameraövervakning inomhus i skolor innebär en kränkning av elevernas personliga integritet. Jag känner bara till två fall där Datainspektionen ansett att viss kameraövervakning i skolor är tillåten enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Dela :

2010 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Dom från EU-domstolen om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda” i Blendow Lexnova november 2010

Läs :

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar behandlar Sören Öman en dom från EU-domstolen som handlar om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda.

EU-domstolen kom fram till att Tyskland inte hade följt sina skyldigheter enligt de EU-rättsliga upphandlingsbestämmelserna när de kommunala arbetsgivarna, utan offentlig upphandling, träffade försäkringsavtal med försäkringsgivarna enligt kollektivavtalet.

– Jag har svårt att se att man från ett svenskt perspektiv skulle kunna föra fram några andra argument mot offentlig upphandling som inte redan prövats och förkastats av EU-domstolen, skriver Sören Öman.

Dela :