: : : Arbetsmarknadsrätt:

Expertkommentar

( 1 skrift av Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till skriften )

» Gå direkt till listan med skrift av Sören Öman

Skrifter av Sören Öman om expertkommentar ( 1 st. )

2008 ( 1 st. )

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsmarknadsrätt ]

Blendow Lexnova

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring” i Blendow Lexnova juli 2008

Läs :

» Blendow Lexnova

I juli månads Expertkommentar – Arbetsrätt behandlar Sören Öman, vice ordförande Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, arbetslöshetsförsäkringen och det förslag till obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som han själv lämnat i egenskap av regeringens utredare i frågan. Remisstiden går ut den 18 augusti och arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin har sagt sig vilja avvakta remissutfallet innan han tar ställning i frågan.

– Men ska det under 2009 hinna inrättas en ny myndighet för att ha hand om den statliga avgiften bör vi redan i budgetpropositionen i september kunna få en fingervisning om hur regeringen ställer sig till förslaget. Något behöver i vart fall göras om inte många människor ska riskera att stå utan ett ordentligt ekonomiskt skydd, om arbetslösheten ökar, skriver Sören Öman.

Dela :