Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

LAS-utredningen – En moderniserad arbetsrätt?

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

LAS-utredningen – En moderniserad arbetsrätt?

Seminariet hölls onsdagen den 26 augusti 2020 med 165  deltagare

Den 1 juni 2020 presenterades Utredningen om en moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30). Utredningens förslag underkändes samma dag av både stats- och arbetsmarknadsministern i media. Det står därmed klart att utredningen är politiskt känslig, men vad skulle utredningens viktigaste ändringsförslag komma att betyda juridiskt? Denna fråga behandlas vid ett webbinarium.

Inledare: Caroline Johansson, lektor, Uppsala universitet
Kommentatorer: Birgitta Nyström, professor, Lunds universitet och Carin Ulander-Wänman, lektor, Umeå universitet

Seminariet genomförs elektroniskt.

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version