: : : :

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Har MBL:s entreprenadregler någon funktion längre?

Har MBL:s entreprenadregler någon funktion längre?

Seminariet hölls onsdagen den 7 december 2016 med 31  deltagare

Reglerna om entreprenadförhandlingar och fackligt veto i 38–40 §§ medbestämmandelagen kom till i en helt annan verklighet än dagens. Uthyrning av arbetskraft var förbjuden och bland annat varvsindustrin pekades ut som en bransch där svartarbete var vanligt. Under 1990-talet var entreprenadreglerna politiskt omstridda och åkte ut ur lagen och in igen med skiftande majoriteter.

I dag är bemanningsarbete tillåtet, varven nedlagda, vetorätten begränsad vid offentlig upphandling och 38–40 §§ medbestämmandelagen tycks inte väcka några upprörda känslor. Vilken funktion har de numer – om någon? Denna fråga och andra frågor kring reglerna om förhandlingsskyldighet och facklig vetorätt vid entreprenader diskuteras vid seminariet.

Inledare: Kerstin Ahlberg, jur.dr. h.c., föreståndare, Institutet för social civilrätt

Kommentator: Anneli Ohlsson Anderbjörk, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Kommentator: Göran Söderlöf, Sveriges Kommuner och Landsting
Kommentator: Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 23 seminarier med totalt 1361 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.