Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättslig seminarier:

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Anställningstrygghet utan lag för VD och högre chefer

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

Anställningstrygghet utan lag för VD och högre chefer

Seminariet hölls torsdagen den 20 mars 2014 med 58  deltagare

Verkställande direktörer och vissa andra högre chefer omfattas inte av anställningsskyddslagen utan måste själva försöka att avtala sig till en anställningstrygghet. Vilka konstruktioner för detta är vanliga? Vilka intressen finns hos cheferna respektive de anställande företagen och hur brukar eventuella intressekonflikter lösas när anställningen ingås och avslutas?

Dessa och andra intressanta och praktiskt viktiga rättsfrågor diskuteras av Björn Lindskog, f.d. advokat på Advokatfirman Vinge med lång erfarenhet av arbetsrätt och förhandlingar om anställningsavtal och avslutande av anställning, på ett seminarium.

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 29 seminarier med totalt 2053 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version