Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsrättsliga seminarier: Talare:

Erik Danhard

( 2 arbetsrättsliga seminarier arrangerade av Sören Öman, listas nedan )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Sök kontaktuppgifter till Erik Danhard på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Erik Danhard finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Erik Danhard
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2019 ( 22 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 31,8% ( 7 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 13,6% ( 3 / 22 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstanser ( 3 st. ) : Gotlands tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ): Gotlands tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Erik Danhard har varit ombud vid refererade avgöranden med :
89 ledamöter ♀ 41 ♂ 48
17 sekreterare ♀ 12 ♂ 5
45 parter
30 ombud ♀ 11 ♂ 19

Erik Danhard – Talare vid seminarium arrangerat av bl.a. Sören Öman ( 2 st. )

Sök/Filtrera seminarierna på denna sida :

2017 ( 1 st. )

När arbetsmiljörätten möter arbetsrätten

på Stockholms universitet

Talare : Erik Danhard

Anmälda deltagare : 100 st.

Arrangörer : Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, & Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa bl.a. på grund av sociala och organisatoriska förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsrätten däremot inte bara tillåter, utan kräver till och med ibland, att arbetsgivaren vidtar åtgärder som kan orsaka lidande och depressioner hos arbetstagarna. Hur ska arbetsgivaren bete sig med hänsyn till dessa skilda utgångspunkter? Kan en handling som är nödvändig ur arbetsrättsligt perspektiv vara otillåten enligt arbetsmiljölagen? Och vad innebär arbetsgivarens garantställning vid en eventuell straffrättslig prövning? Dessa och andra frågor diskuteras mot bakgrund av det s.k. Krokom-målet vid seminariet. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Tolkning av kollektivavtal: Tolkas de annorlunda än andra avtalstyper?

på Stockholms universitet

Talare : Christina Ramberg Erik Danhard

Anmälda deltagare : 50 st.

Arrangörer : Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, & Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt

Kollektivavtalet är en avtalstyp av särskild karaktär. Det medför en s.k. fredsplikt i reglerade frågor. Det binder även avtalsslutande arbetsmarknadsorganisationers medlemmar och tar över de överenskommelser de kan ha träffat. Kollektivavtalet har i det avseendet karaktären av ett tvingande standardavtal.

Vid tolkningen av kollektivavtal tillämpas allmänna avtalsrättsliga principer. Men hur förhåller sig tillämpningen i praxis till vad som gäller för andra avtalstyper? Detta diskuterar vi på seminariet med inledning av en arbetsrättare och kommentarer av en allmän avtalsrättare. Särskilt berörs efterkommande lagstiftnings betydelse för kollektivavtalets tolkning och tillämpningsområde. Läs mer

Dela :